Wojciech Klimaszewski

KWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO

Program wyborczy

Jako Radny Miasta Łomża będę zabiegał o:

Jako członek Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski, zauważyłem iż gro zadań dotyczy naprawy ulic i chodników osiedlowych oraz budowy miejsc sportowo – rekreacyjnych. Rozumiem Państwa potrzeby. Widzę, że najbardziej Państwu zależy na poprawie bezpieczeństwa oraz na bliskości miejsc gdzie moglibyście spędzać czas całymi rodzinami.

Fundusze zewnętrzne są kluczowe dla największych miejskich inwestycji drogowych, oświatowych i społeczno – kulturalnych. Władze Miasta muszą nadal zabiegać o jak najlepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł finansowania, aby możliwa była realizacja niezbędnych przedsięwzięć.

Liczy się głos mieszkańców! Konsultacje społeczne, ankiety, spotkania z mieszkańcami, rady osiedla, radni, media społecznościowe – chcę wykorzystać wszystkie możliwe kanały kontaktu w celu poznania Państwa opinii.

Kontynuacja polityki niskoemisyjnej: wymiana starych pieców, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła, wdrażanie rządowego programu „Czyste powietrze”. Istotne wykorzystanie funduszy zewnętrznych w tym obszarze.

Sport łączy pokolenia! Aktywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia, integracja podczas gier i zabaw – imprezy sportowe dla wszystkich grup wiekowych powinny stać się nieodłącznym elementem łomżyńskiego kalendarza wydarzeń.

Starzenie się społeczeństwa Łomży wymaga podjęcia odpowiednich działań. Długofalowa polityka senioralna powinna skupiać się na zagospodarowaniu czasu seniorów i zapewnieniu im opieki. Zainteresowanie obecnym dziennym domem pobytu „Senior Wigor” pokazuje, iż jest potrzeba stworzenia kolejnych takich placówek w naszym mieście.

Sukces pilotażowego programu należy kontynuować. Warto stworzyć kolejne stacje, aby jeszcze bardziej propagować ideę roweru miejskiego i zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do infrastruktury rowerowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa na kąpielisku wodnym przez całe lato to wyjście naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Tegoroczne wakacje pokazały potrzebę otwarcia plaży miejskiej dłużej niż na minimalny okres. Dlatego też będę zabiegał o strzeżone kąpielisko przez całe lato.

Kluczowe są inwestycje w oświatę, w szczególności o charakterze sportowym. Należy zapewnić dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportu, w ich własnych placówkach.